Våra gårdar 

Malma Gård, Götene, Badene Egendom, Kvänum och Källstorps Egendom, Örslösa

Eva Maria och Claes Friberg driver Malma Gård vid foten av Kinnekulle, Badene Egendom utanför Kvänum på Varaslätten och Källstrops Egendom utanför Lidköping. Våra tre söner är alla engagerade i vår verksamhet. Vi har en halvintegrerad grisproduktion och på årdarna odlar vi spannmål som dels används för djurfoder dels säljs vidare för utsäde och spannmål. Totalt brukas 830 hektar åker. På Badene står 4 vindkraftverk som delvis ägs av grannar i ett separat aktiebolag. På Källstorp betas strandängar och erbjuder fina vandringsleder för besökre. Vi har också ca 660 hektar skog vid i Skaraborg och i södra Värmland.

Våra grisar

Huvudverksamheten är halvintegrerad grisproduktion. Denna drivs i ett eget bolag med Lina Helin som delägare och VD. Smågrisstallet på Badene byggdes 2003. Här arbetar idag 4 personer heltid. De dräktiga suggorna kommer från Moholmspoolen. Vi tar emot 115 suggor var 4e vecka med cirka 20 000 producerade smågrisar per år! Vi har 3 500 slaktsvinsplatser fördelade på Malma och Badene som tar emot cirka 11 000 av våra smågrisar varje år, övriga säljs till andra närliggande gårdar, framförallt till vår nära samarbetspartner Bränneberg.

Vår spannmålsodling

Vi odlar de vanliga spannmålssorterna vete, havre, korn och rågvete samt oljeväxter. En del säljs som utsäde men det mesta tas om hand i våra spannmålstorkar. Vi odlar också gräsfrö och proteingrödor. På Malma finns en värmepanna som ger värme till hela gården, den eldas bland annat med halmen från tröskningen och med stockar och annat överblivet skogs- och trämaterial. Fyra personer arbetar med växtodlingen och övrigt arbete.

Badene är med i Odling i Balans – ett forskningsprojekt för att med traditionell odling påverka marken och miljön så lite som möjligt. Läs mer om Odling i Balans här!

Skog

Såväl Kinnekulle som övriga områden där där vi har skog kännetecknas av en relativt hög bonitet. Det är till största delen granskog men i nya planteringar blandar vi med tall. Vi har också planterat en liten del energiskog, sälg.

Gården finns digitalt

Våra söner har sett till så att vår verksamhet kan följas digitalt. Gå gärna in på youtube ”The Friberg Brothers"
https://www.youtube.com/user/edwardfriberg 
eller på Facebook 
https://www.facebook.com/Malma-Gård-Badene-Egendom-616605921860247/

Oscar filmar och fotograferar åt företag i sitt eget företag Fribergs Film och fotografi.

malma_gard_fullosa_kinnekulle_utegrisar
badene_egendom_grisproduktion