Praktiskt om studieresor

När och vart ska man resa?

Hur länge ska man vara borta och till vilket land ska man åka? Ofta har man redan bestämt resmål och vet vilken tid som passar bäst, men ibland är det svårt att välja. Vi har lång erfarenhet av att föreslå det som passar dig och din grupp bra.

När ska man åka? Ett enkelt svar är före vårbruk och efter älgjakt. Men alla är ju inte beroende av det och kan vara mer flexibla. Om du vill gå ut med ett nytt program och få med deltagare behöver du oftast vara ute minst ett halvår i förväg.

Hur lång ska resan vara?

4-6 dagar är det vanliga om man reser inom Europa. Om du vet med dig att dina medresenärer har kort om tid är det bra att leta resmål med direkt flyganslutning och morgon samt kvällsflyg för att kunna utnyttja dagarna helt på resmålet. Fler och fler länder blir mer strikta i restriktionerna om regler motsvarande vår 48-timmarsregel för gårdsbesök, vilket begränsar innehållet i korta resor.

Hur stor är en lagom grupp?

20 personer är en bra grund för att hålla priset nere, ju fler man är desto lägre pris. För att få ut det mesta av gårdsbesöken brukar 35 personer vara en lämplig övre gräns. Vi har också några mindre grupper på cirka 10 personer som regelbundet bokar studieresor genom oss.

Guider?

Det är ofta guiden som gör resan. En erfaren och engagerad guide/reseledare tar hand om gruppen och kan berätta om landet. Guiden är van vid att lösa eventuella problem och vet om det går att ta en alternativ väg för att se något mer. Vi gör alltid vårt bästa för att hitta lantbrukskunniga svensktalande guider som dessutom kan sitt lands historia och kultur. För varje resa och grupp gör vi en avvägning vad som är viktigast för gruppen och letar fram den guide som passar bäst.

Vad finns det för garantier?

När man bokar transport och reseprogram genom samma leverantör har man garantier för att transporten hem ordnas om något oförutsett inträffar. Man får också pengar tillbaka som man förbetalt om arrangören går i konkurs. Detta gäller om resebyrån har lämnat garantier till Kammarkollegiet vilket N&N resor förstås har gjort, i vårt bolagsnamn Discover Sweden Tours AB.

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering.  En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

För att utgöra en paketresa ska resetjänsterna ha satts samman i ett paket och sålts av ett enstaka företag. Men det kan också bli en paketresa om du köper flera olika resetjänster, om något av följande uppfylls:

  • Du har bokat resetjänsterna från ett enstaka försäljningsställe, till exempel en webbplats eller hos en resebyrå, där tjänsterna valts ut av dig innan du har accepterat att betala.
  • Företaget har sålt, erbjudit eller tagit betalt för resetjänsterna till ett gemensamt pris för flera resetjänster.
  • Resetjänsterna har marknadsförts som en paketresa eller liknande, till exempel en charterresa eller all inclusive-resa.
  • Resetjänsterna har satts samman efter att du och företaget ingått ett avtal som ger dig rätt att välja bland ett urval av tjänster. Det kan till exempel vara ett presentkort för olika valfria resetjänster eller hotell med spabehandlingar där du väljer behandlingar först på plats på hotellet.
  • Du har köpt resetjänsterna på internet av separata företag, där det första företaget, arrangören, överförde uppgifter om dig (namn, e-postadress och betalningsuppgifter) till ett annat företag som du inom 24 timmar från första avtalet slöts bokar en annan resetjänst med.

    Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på Hallå Konsument eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08-700 08 00.

Läs gärna mer om resegarantier på konsumentverket.se

N&N resor/Discover Sweden Tours AB är också medlem i SRF och vi följer deras allmänna villkor för paketresor. Läs mer om SRF här.

Behöver jag vaccinera mig?

Vilka vaccinationer som behövs är beroende av bl.a. resans längd, resmål och om du tidigare har vaccinerat dig. Rådgör med din läkare eller vaccinationsklinik för att få information om vad som gäller för din resa. Du kan även läsa mer på Sjukvårdsrådgivningens sajt www.1177.se eller här www.vaccinationsguiden.se.

Pass och visum

Det är ditt eget ansvar som resenär att försäkra dig om att du har de handlingar som är nödvändiga för resans genomförande såsom giltigt pass, nationellt ID-kort och visum. Passet måste vara giltigt under hela resans varaktighet. Många länder kräver dessutom att passet är giltigt minst sex månader efter hemresedatum. Passet måste vara maskinläsbart. Svenska provisoriska pass accepteras. För barn krävs eget pass.
Visum krävs för inresa till vissa länder, information lämnas vid bokningstillfället. Om inget annat anges betalar resenären för eventuella kostnader i samband med visumansökan. Vi rekommenderar att visum ordnas i Sverige. Det är viktigt att i god tid före avresa kontrollera vad som gäller i fråga om visum för det eller de resmål du ska besöka. Observera att det i vissa fall krävs visum även vid mellanlandning i ett land.
www.visumservice.se, www.cometconsular.se eller www.viseringscentralen.se kan du kontrollera vad som gäller för din resa. Dessa tjänster tillhandahålls av andra företag än N&N resor/Discover Sweden Tours AB och vi ansvarar inte för den information som lämnas där. Om du är osäker bör du kontrollera med respektive lands ambassad.