Skogs- och lantbruksresor

Studieresor som utvecklar och stimulerar

N&N resor Agritours Sweden är specialiserade på att arrangera studieresor med anknytning till skog och lantbruk. Vi skräddarsyr program för företag, föreningar och andra grupper med lantbruksintresse. En lämplig storlek på en grupp för studieresa är 20-35 personer men vi anpassar gärna resor för mindre grupper från 10 personer eller om ni är en större grupp som vill göra en intressant resa.

Målet är att vi alltid ska hjälpa till att ge en god avkastning på den viktiga investering som en studieresa är.

En studieresa ska ge dig ny kunskap om din verksamhet eller inspirera till utveckling av något nytt.  Möt lantbrukare i andra länder för att se och höra om hur den gröna näringen fungerar för andra. Det ger oftast en bredare kunskap för den egna verksamheten samtidigt som den ger en ökad insikt om lantbruket globalt. Och så hinner du förstås diskutera dagliga frågor med dina reskamrater. Självklart ser vi också till att krydda resan med sådant som är det valda landets egen charm och personlighet. Mat, boende, kultur och nöje.

N&N resor är medlem i Agricultural Tour Operators International, ATOI, en internationell organisation för arrangörer av lantbruksresor. Detta ger oss ett unikt nätverk för att ordna specialinriktade resor över hela världen.

 

Mässor

Agritechnica / EuroTier
Vi är officiell svensk partner till DLG som arrangerar dessa mässor och kan erbjuda rabatterade entrébiljetter samt ordna resa och boende i anslutning till mässorna.
Hemsida Agritechnica
Hemsida Eurotier

Agromek, Danmark, Herning. Hemsida

SIMA, Frankrike, Paris. Hemsida

Borgeby Fältdagar, Lund. Hemsida

Elmia Wood, Jönköping. Hemsida

World Dairy Expo Madison, Wisconsin, USA. Hemsida

Cereals, Graffoe, Lincolnshire, UK. Hemsida

Sommet de L'élevage, Clermont, Frankrike. Hemsida